Katedral Hakkında Bilgi

katedral-dis

Katedral, Kilise terminololisinde “diyosez” diye adlandırılan Kilise bölgesinin başında bulunan, bu bölgeyi dini ve idari olarak yöneten üst düzey rütbeli din adamının, yani episkoposun kürsüsünün bulunduğıu merkez kilisedir. Latince “cathedra” kürsü  demektir ve Papa’nın İstanbul Vekili olan Episkoposumuz Ekselans Monsenyör Rubén Tierrablanca’nın kürsüsün olduğu kilisesi, yani katedrali ve merkez kilisesi Kutsal Ruh Katedrali’dir (Fransızca olarak Saint Esprit Katedrali). Kendisi Tubernuca Episkoposu olarak 11 Haziran 2016 tarihinde takdis edilmiştir. İstanbul ve Ankara’da bulunan Katolik Cemaatleri’in dini lideridir ve Papalık Vekili sıfatı ile bu bölgede episkoposluk görevini gerine getirir.

Kilise geleneğine göre İstanbullu Latin Katoliklerin diyosezleri yoktur ve başlarındaki episkoposlar İstanbul Episkoposu ünvanını kullanmazlar, Papalık Vekillikleri vardır. Bunun sebebi, İstanbul’da Ekümenik Patrik Hazretleri’nin “İstanbul Başepiskoposu – Patriği” olarak kabul edilmesidir.

Katedralimiz, Hristiyan inancının temeli olan, Üçlü Birliğin şahıslarından biri olan Kutsal Ruh’a adanmıştır. Katedralimizin merkez sunak masasının arkasında, yukarıda asılı olan, en çok göze çarpan tablo Kutsal Ruh’un Meryem Ana ve Havarilerin üzerine inmesini, yani Pentekost olayını resmeden tablodur. Katedralimizin ön cephesinde bulunan mozaiği, 1541-1614 yılları arasında yaşamış olan Giritli ressam Dominikos Theotokòpoulos’un (El Greco) Pentekost resminin bir replikasıdır.

Katedralimizde Latin usulü ayinler yapılmasının yanı sıra, Keldani Cemaati de birçok ayinini kendi usullerinde katedralimizde gerçekleştirmektedir.